Pijn natuurlijk verminderen

De Bravermantest

Je ontvangt een therapeutische plan op basis van de waarden uit je test. Hierin staat een uitwerking van je natuur, je tekorten en krachten. Daarbij welke activiteit zorgen voor meer balans, welke voeding, kruiden en supplementen en hoeveelheden kan je van buitenaf toedienen om uitputting van receptoren te verminderen en gezondheid te verbeteren.

Productomschrijving

De Bravermantest is ontwikkeld om inzicht te krijgen in de balans van de neurotransmitters in je lichaam. Bij ieder neurotransmitterprofiel, ook wel natuur genoemd, hoort een reeks aan kenmerken. Door herstellen van één of meerdere verzwakte neurotransmitter-profielen kan in de basis het heel wordingsproces worden versterkt!