Supplementen advies

Supplementen advies

Je lichaam kan zelf geen vitamines aanmaken. Supplementen kunnen een goede aanvulling geven naast gezonde voeding.

Supplementen advies

Tijdens een supplementen advies gesprek bespreken we jou levensstijl en huidige gezondheid. Vooraf vraag ik je een eetdagboek van 3 dagen bij te houden. Aan de hand van je eetdagboek en ons gesprek geef ik advies over supplementen die jou lichaam kunnen ondersteunen. Hierdoor weet je zeker niet overbodig of verkeerd gebruik maakt van voedingssupplementen.

Ik heb gekozen voor het merk Vitals omdat ik persoonlijk goede ervaringen met het merk heb. Ik ben Advies-Verkoop Specialist van dit merk. Dit betekend dat ik geselecteerd ben om de 20% lijn van Vitals te verkopen, dit is zijn een selectie van de meest gangbare vitaminen met 20% meer inhoud voor hetzelfde geld. Dit is ruim een maand meer vitaminen!

 

Over Vitals

Vitals levert bijzondere en hoogwaardige voedingssupplementen. We delen kennis over werkzame supplementen om op natuurlijke wijze gezond te blijven. Onze focus ligt hierbij op de ondersteuning van professionals die beroepsmatig anderen adviseren over natuurlijke oplossingen. Maar ook consumenten die zich verdiepen in kwaliteit, zuiverheid en werkzaamheid komen vaak bij het merk Vitals uit. En daar zijn we natuurlijk heel trots op. In ons assortiment staan de dosering, opneembaarheid en werkzaamheid van de ingrediënten centraal. In de zoektocht naar nieuwe producten ligt het accent altijd op de onderbouwing van het beoogde effect. Deze onderbouwing vormt een cruciaal onderdeel van de kennis die wij ter beschikking stellen. Vanuit onze zelfstandige en onafhankelijke positie zijn wij in staat om uitsluitend grondstoffen en leveranciers te selecteren die aan onze strenge normen voldoen. Wanneer er nieuwe inzichten zijn of betere grond- of hulpstoffen beschikbaar komen, passen we onze producten hierop aan.

We leveren ook graag uitstekende service. Allereerst zijn we snel, zowel als het gaat om het leveren van producten als om het beantwoorden van vragen. En als er een keer iets misgaat dan herstellen we dat naar volle tevredenheid en in goed overleg. Het belangrijkste criterium voor supplementen is natuurlijk resultaat. Daarom hecht Vitals het grootste belang aan de puurheid en werkzaamheid van haar producten.

 

Biologische voedingssupplementen

Wat zijn de voordelen van biologische voedingssupplementen? De actieve ingrediënten van biologische voedingssupplementen zijn gegarandeerd van natuurlijke oorsprong en niet synthetisch gefabriceerd. Daarnaast wordt bij de productie zoveel mogelijk rekening gehouden met milieu, dier en mens. In allerlei voorschriften is vastgelegd wat onder biologisch wordt verstaan. Er worden onder andere geen chemische gewasbeschermingsmiddelen, kunstmest of genetisch gemodificeerde organismen (GMO) gebruikt. Het instituut Skal Biocontrole controleert of de voorschriften worden nageleefd en of een product biologisch genoemd mag worden. Biologische producten zijn herkenbaar aan de code NL-BIO-01 en het Europese biologische keurmerk.

Vitals is gecertificeerd door Skal om biologische producten te mogen verkopen. Omdat steeds meer mensen bewust kiezen voor natuurlijke en biologische producten kunnen voedingssupplementen daarin niet achterblijven. Toch ziet u het niet veel, omdat biologische voedingssupplementen lang niet altijd verkrijgbaar, technisch haalbaar of betaalbaar zijn. Vitals probeert waar mogelijk en wenselijk biologische supplementen te realiseren. In deze brochure vindt u een overzicht van ons huidige biologische assortiment.